ซื้อ
 • สายไหม
คอนโดมิเนียม
ห้องนอน & ห้องน้ำ
ราคา (฿)
เพิ่มตัวกรองข้อมูล
คอนโดมิเนียม ประกาศขาย
กรุงเทพมหานคร
สายไหม
สายไหม

ประกาศขายคอนโด ใน สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร

สถานะ:
ยอดนิยม
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร
  ฿530,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร พร้อมอยู่
  ฿610,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร พร้อมอยู่

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร
  ฿550,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุด โครงการเอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร
  ฿530,000
  บ้าน เอื้ออาทร สายไหม, สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุด โครงการเอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 3A0537 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 141000
  ฿141,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3A0537 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 141000

  สตูดิโอ25 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุดห้องริม เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร พร้อมผู้เช่า
  ฿550,000
  บ้าน เอื้ออาทร สายไหม, สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุดห้องริม เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร พร้อมผู้เช่า

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z5607 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 141000
  ฿141,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z5607 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 141000

  สตูดิโอ25 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายด่วนห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร
  ฿450,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายด่วนห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายด่วนห้องชุด เอื้ออาทรคลองถนน กรุงเทพมหานคร
  ฿570,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายด่วนห้องชุด เอื้ออาทรคลองถนน กรุงเทพมหานคร

  1132 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร
  ฿560,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุด เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4028 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 142000
  ฿142,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4028 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 142000

  สตูดิโอ26 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุด เอื้ออาทรคลองถนน เพิ่มสิน 24/1 กรุงเทพมหานคร พร้อมอยู่
  ฿490,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุด เอื้ออาทรคลองถนน เพิ่มสิน 24/1 กรุงเทพมหานคร พร้อมอยู่

  1132 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายห้องชุดพร้อมผู้เช่า เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร
  ฿580,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายห้องชุดพร้อมผู้เช่า เอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพมหานคร

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z6040 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 142000
  ฿142,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z6040 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 142000

  สตูดิโอ26 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3739 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 146000
  ฿146,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3739 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 146000

  สตูดิโอ25 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 3A0840 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 151000
  ฿151,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3A0840 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 151000

  สตูดิโอ27 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ขายด่วนห้องชุด โครงการเอื้ออาทรสายไหม 2 กรุงเทพมหานคร พร้อมอยู่
  ฿550,000
  บ้าน เอื้ออาทร สายไหม, สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ขายด่วนห้องชุด โครงการเอื้ออาทรสายไหม 2 กรุงเทพมหานคร พร้อมอยู่

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - คอนโดมิเนียม 33.41 ตร. ม. อาคารชุดเอื้ออาทรสายไหม2 ซอยสายไหม33/1 ถนนสายไหม
  ฿590,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  คอนโดมิเนียม 33.41 ตร. ม. อาคารชุดเอื้ออาทรสายไหม2 ซอยสายไหม33/1 ถนนสายไหม

  1133 ตร.ม.
  อินเตอร์โฮม เรียลตี้ เอสเตท
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - คอนโดมิเนียม 33.41 ตร. ม. อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม ตึก23 ซอยสายไหม33 ถนนสายไหม
  ฿420,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  คอนโดมิเนียม 33.41 ตร. ม. อาคารชุดบ้านเอื้ออาทรสายไหม ตึก23 ซอยสายไหม33 ถนนสายไหม

  1133 ตร.ม.
  อินเตอร์โฮม เรียลตี้ เอสเตท
 • คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - ทรัพย์ บสส. รหัส 3A0759 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 155000
  ฿155,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3A0759 ห้องชุดพักอาศัย กรุงเทพมหานคร 155000

  สตูดิโอ27 ตร.ม.
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - คอนโด 33 ตร. ว. บ้านเอื้ออาทร สายไหม ซอยสายไหม33/1 ถนนสายไหม
  ฿690,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  คอนโด 33 ตร. ว. บ้านเอื้ออาทร สายไหม ซอยสายไหม33/1 ถนนสายไหม

  11
  อินเตอร์โฮม เรียลตี้ เอสเตท
 • 1 Bedroom คอนโดมิเนียม ประกาศขาย ใน สายไหม, กรุงเทพมหานคร - คอนโดมิเนียม 33.41 ตร. ม. บ้านเอื้ออาทร สายไหม ซอยตลาดเอื้ออาทรสายไหม ถนนสายไหม
  ฿550,000
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  คอนโดมิเนียม 33.41 ตร. ม. บ้านเอื้ออาทร สายไหม ซอยตลาดเอื้ออาทรสายไหม ถนนสายไหม

  1133 ตร.ม.
  อินเตอร์โฮม เรียลตี้ เอสเตท
 • ฿1
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  1

  1133 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • ฿1
  สายไหม, สายไหม, กรุงเทพมหานคร
  คอนโดมิเนียม

  1

  1131 ตร.ม.
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด

ติดตามเรา

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด