ซื้อ
 • พระโขนงเหนือ
ที่ดิน
0ถึงไม่ระบุ
ทั้งหมด
0ถึงไม่ระบุ
ทั้งหมด
Kaidee Property
ที่ดิน ประกาศขาย ใน กรุงเทพมหานคร
วัฒนา
พระโขนงเหนือ ที่ดิน

41 ประกาศซื้อขาย ที่ดิน ใน พระโขนงเหนือ

สถานะ:
ยอดนิยม
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P03LA2106002 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-59.0 ไร่ 31.5 ล้าน
  ฿31,500,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P03LA2106002 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-59.0 ไร่ 31.5 ล้าน

  0.4 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P03LA2103003 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ วัฒนา 0-1-37.0 ไร่ 20 ล้านบาท
  ฿20,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P03LA2103003 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ วัฒนา 0-1-37.0 ไร่ 20 ล้านบาท

  0.34 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P27LR2006001ขายที่ดิน 206 ตรว. พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 133.9 ล้านบาท
  ฿133,900,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P27LR2006001ขายที่ดิน 206 ตรว. พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 133.9 ล้านบาท

  0.51 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P33LA2003024 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ 2-1-17 ไร่ 1558.9 ล้านบาท
  ฿1,558,900,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P33LA2003024 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ 2-1-17 ไร่ 1558.9 ล้านบาท

  2.29 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P56LA2106042 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 2-0-6.0 ไร่ 550 ล้าน
  ฿550,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P56LA2106042 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 2-0-6.0 ไร่ 550 ล้าน

  2.01 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P33LR2005050 ขาย ที่ดินสวยซ. สุขุมวิท 65 266 ตรว. 75 ล้าน
  ฿75,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P33LR2005050 ขาย ที่ดินสวยซ. สุขุมวิท 65 266 ตรว. 75 ล้าน

  0.66 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P56LA2106021 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-2-25.0 ไร่ 75 ล้าน
  ฿75,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P56LA2106021 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-2-25.0 ไร่ 75 ล้าน

  0.56 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912003 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 2-1-17 ไร่ 1850 ล้าน
  ฿1,850,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912003 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 2-1-17 ไร่ 1850 ล้าน

  2.29 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912100 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 305 ตรว 147 ล้าน
  ฿147,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912100 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 305 ตรว 147 ล้าน

  0.76 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P33LR2012003 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 225 ตรว. 58.5 ล้านบาท
  ฿58,500,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P33LR2012003 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 225 ตรว. 58.5 ล้านบาท

  0.56 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P56LA2106011 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-29.0 ไร่ 29 ล้าน
  ฿29,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P56LA2106011 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-29.0 ไร่ 29 ล้าน

  0.32 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912087 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 4-1-89.0 ไร่ 3938 ล้าน
  ฿3,938,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912087 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 4-1-89.0 ไร่ 3938 ล้าน

  4.47 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P27LR2101002 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-3-33.0 ไร่ 183.15 ล้าน
  ฿183,150,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P27LR2101002 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-3-33.0 ไร่ 183.15 ล้าน

  0.83 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912092 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 333 ตรว 126.54 ล้าน
  ฿126,540,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912092 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 333 ตรว 126.54 ล้าน

  0.83 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P27LR2005026 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพมหานคร 0-2-66.0 ไร่ 79.8 ล้าน
  ฿79,800,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P27LR2005026 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพมหานคร 0-2-66.0 ไร่ 79.8 ล้าน

  0.66 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P03LA2106001 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-2-12.0 ไร่ 63.6 ล้าน
  ฿63,600,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P03LA2106001 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-2-12.0 ไร่ 63.6 ล้าน

  0.53 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912082 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 206 ตรว 138 ล้าน
  ฿138,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912082 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 206 ตรว 138 ล้าน

  0.51 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P03LA2106003 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-58.0 ไร่ 26 ล้าน
  ฿26,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P03LA2106003 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-58.0 ไร่ 26 ล้าน

  0.39 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA2001018 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 133 ตรว 25.2 ล้าน
  ฿25,200,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA2001018 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 133 ตรว 25.2 ล้าน

  0.33 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912094 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 104 ตรว 19 ล้าน
  ฿19,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912094 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 104 ตรว 19 ล้าน

  0.26 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912015 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 2-0-6 ไร่ 550 ล้าน
  ฿550,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912015 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 2-0-6 ไร่ 550 ล้าน

  2.01 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - P56LA2106023 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-59.0 ไร่ 31 ล้าน
  ฿31,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P56LA2106023 ขายที่ดิน พระโขนงเหนือ กรุงเทพ 0-1-59.0 ไร่ 31 ล้าน

  0.4 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - ขายที่ดินเปล่า แปลงสวย ซอยสุขุมวิท 101/1 (ถนนวชิรธรรมสาธิต)
  ฿60,000,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  ขายที่ดินเปล่า แปลงสวย ซอยสุขุมวิท 101/1 (ถนนวชิรธรรมสาธิต)

  1.5 ไร่
  บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน วัฒนา, กรุงเทพมหานคร - K55LA1912077 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 445 ตรว 200.25 ล้าน
  ฿200,250,000
  พระโขนงเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA1912077 ขาย ที่ดิน พระโขนงเหนือ 445 ตรว 200.25 ล้าน

  1.11 ไร่
  อินคิวบ์
ติดตามเรา
เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
© 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด