ซื้อ
 • บางระมาด
ที่ดิน
0ถึงไม่ระบุ
ทั้งหมด
0ถึงไม่ระบุ
ทั้งหมด
Kaidee Property
ที่ดิน ประกาศขาย ใน ประเทศไทย
ที่ดิน ประกาศขาย ใน กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน
บางระมาด ที่ดิน

31 ประกาศซื้อขาย ที่ดิน ใน บางระมาด

สถานะ:
ยอดนิยม
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2007026 ขายที่ดิน 5-3-37 ไร่ตลิ่งชัน กรุงเทพ 116.85 ล้านบาท
  ฿116,850,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2007026 ขายที่ดิน 5-3-37 ไร่ตลิ่งชัน กรุงเทพ 116.85 ล้านบาท

  5.84 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2004037 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-3-21 ไร่39 ล้านบาท
  ฿39,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2004037 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-3-21 ไร่39 ล้านบาท

  1.8 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2003015ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-2-51 ไร่11.718ล้านบาท
  ฿11,718,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2003015ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-2-51 ไร่11.718ล้านบาท

  1.63 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2003016ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-2-34 ไร่15.85ล้านบาท
  ฿15,850,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2003016ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-2-34 ไร่15.85ล้านบาท

  1.58 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2004039 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-3-39 ไร่14 ล้านบาท
  ฿14,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2004039 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-3-39 ไร่14 ล้านบาท

  0.85 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2004008ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 251 ตรว. 4.518 ล้านบาท
  ฿4,518,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2004008ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 251 ตรว. 4.518 ล้านบาท

  0.63 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2105005 ขายที่ดิน 2-3-15.6 ไร่ บางระมาด กรุงเทพ 167.25 ล้าน
  ฿167,250,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2105005 ขายที่ดิน 2-3-15.6 ไร่ บางระมาด กรุงเทพ 167.25 ล้าน

  2.79 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2004030 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-2-25 ไร่9 ล้านบาท
  ฿9,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2004030 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-2-25 ไร่9 ล้านบาท

  1.56 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2107004 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-0-44.0 ไร่ 66.6 ล้าน
  ฿66,600,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2107004 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-0-44.0 ไร่ 66.6 ล้าน

  1.11 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2004046 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-3-20 ไร่11.2 ล้านบาท
  ฿11,200,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2004046 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-3-20 ไร่11.2 ล้านบาท

  0.8 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2004023 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 284 ตรว. 8.094 ล้านบาท
  ฿8,094,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2004023 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 284 ตรว. 8.094 ล้านบาท

  0.71 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2004052 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-2-80 ไร่8.4 ล้านบาท
  ฿8,400,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2004052 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-2-80 ไร่8.4 ล้านบาท

  0.7 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2004031 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-2-25 ไร่4.5 ล้านบาท
  ฿4,500,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2004031 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-2-25 ไร่4.5 ล้านบาท

  0.56 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LR2010001 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-2-0.0 ไร่ 9 ล้านบาท
  ฿10,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LR2010001 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-2-0.0 ไร่ 9 ล้านบาท

  0.5 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2005027ขายที่ดิน 100 ตรว. บางระมาด กรุงเทพ 5.5 ล้านบาท
  ฿6,500,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2005027ขายที่ดิน 100 ตรว. บางระมาด กรุงเทพ 5.5 ล้านบาท

  0.25 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2004047 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-0-98 ไร่3.43 ล้านบาท
  ฿3,430,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2004047 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-0-98 ไร่3.43 ล้านบาท

  0.24 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2005026ขายที่ดิน 95 ตรว. บางระมาด กรุงเทพ 7.125 ล้านบาท
  ฿7,125,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2005026ขายที่ดิน 95 ตรว. บางระมาด กรุงเทพ 7.125 ล้านบาท

  0.24 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - ที่ดินเปล่า กฤษดานคร 18 พุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่ 261 ตร. วา [คุ้มมาก ถูกเหมือนได้เปล่า]
  ฿6,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  ที่ดินเปล่า กฤษดานคร 18 พุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่ 261 ตร. วา [คุ้มมาก ถูกเหมือนได้เปล่า]

  0.65 ไร่
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2010002 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพมหานคร 3-1-93.0 ไร่ 76.615 ล้านบาท
  ฿76,615,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2010002 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพมหานคร 3-1-93.0 ไร่ 76.615 ล้านบาท

  3.48 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2006020ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-3-18 ไร่ 56 ล้านบาท
  ฿56,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2006020ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 1-3-18 ไร่ 56 ล้านบาท

  1.79 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - K55LA2002026 ขาย ที่ดิน 346 ตรว บางระมาด 22.49 ล้าน
  ฿22,490,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  K55LA2002026 ขาย ที่ดิน 346 ตรว บางระมาด 22.49 ล้าน

  0.86 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2006019ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-3-26.8 ไร่ 49 ล้านบาท
  ฿49,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2006019ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-3-26.8 ไร่ 49 ล้านบาท

  0.82 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2103004 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพมหานคร 0-3-0.0 ไร่ 39 ล้าน
  ฿39,000,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2103004 ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพมหานคร 0-3-0.0 ไร่ 39 ล้าน

  0.75 ไร่
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร - P41LA2006024ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-1-82 ไร่ 8.372 ล้านบาท
  ฿8,372,000
  บางระมาด, ตลิ่งชัน, กรุงเทพมหานคร
  ที่ดิน

  P41LA2006024ขายที่ดิน บางระมาด กรุงเทพ 0-1-82 ไร่ 8.372 ล้านบาท

  0.45 ไร่
  อินคิวบ์
ติดตามเรา
เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
© 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด