Rent
 • Bang Bua Thong
Condominium
0toAny
Any
All
0toAny
All
Kaidee Property
Condominiums for Rent in Thailand
Condominiums for Rent in Nonthaburi
Bang Bua Thong
Bang Bua Thong Condominiums

22 Condos for Rent in Bang Bua Thong

Condition:
Popular
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า พลัม คอนโด บางใหญ่ สเตชั่น PLUM CONDO BANGYAI STATION ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่
  ฿4,500
  Yearly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า พลัม คอนโด บางใหญ่ สเตชั่น PLUM CONDO BANGYAI STATION ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่

  1123 Sq. M.
  Peach Property
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกF ชั้น1 พร้อมเฟอร์
  ฿4,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกF ชั้น1 พร้อมเฟอร์

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกC ชั้น4 พร้อมเฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกC ชั้น4 พร้อมเฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกE ชั้น8 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกE ชั้น8 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 2 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 46 ตรม. ตึกD ชั้น6 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿12,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 46 ตรม. ตึกD ชั้น6 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  2246 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกC ชั้น8 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกC ชั้น8 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่าคอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น7 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่าคอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น7 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 2 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 46 ตรม. ตึกC ชั้น6 พร้อมเฟอร์นิเจอร์
  ฿9,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 46 ตรม. ตึกC ชั้น6 พร้อมเฟอร์นิเจอร์

  2246 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกA ชั้น4 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกA ชั้น4 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ใกล้ mrt สถานีคลองบางไผ่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกE ชั้น2 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ฿5,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ใกล้ mrt สถานีคลองบางไผ่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกE ชั้น2 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ใกล้ mrt สถานีคลองบางไผ่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น6 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมอยู่
  ฿5,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ใกล้ mrt สถานีคลองบางไผ่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น6 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกF ชั้น1 พร้อมเฟอร์
  ฿4,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกF ชั้น1 พร้อมเฟอร์

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกF ชั้น1 พร้อมเฟอร์
  ฿4,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกF ชั้น1 พร้อมเฟอร์

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ปล่อยเช่าห้องเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 บางกรวย-ไทรน้อย
  ฿2,200
  Yearly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ปล่อยเช่าห้องเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 บางกรวย-ไทรน้อย

  11
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกB ชั้น3 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกB ชั้น3 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 2 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 46 ตรม. ตึกC ชั้น8 พร้อมเฟอร์
  ฿9,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด plum condo บางใหญ่ station 46 ตรม. ตึกC ชั้น8 พร้อมเฟอร์

  2246 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น7 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น7 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ขาย คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น7 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่
  ฿5,000
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ขาย คอนโด ห้องใหม่ plum condo บางใหญ่ station 23 ตรม. ตึกD ชั้น7 เฟอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมเข้าอยู่

  1123 Sq. M.
  Differ Estate
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า คอนโด เดอะ มิดด์ บางใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีตลาดบางใหญ่
  ฿5,500
  Yearly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า คอนโด เดอะ มิดด์ บางใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีตลาดบางใหญ่

  1130 Sq. M.
  Peach Property
 • 2 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - ให้เช่า Plum Condo Bangyai Station พลัม คอนโด บางใหญ่ 2 ห้องนอน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
  ฿10,000
  Yearly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  ให้เช่า Plum Condo Bangyai Station พลัม คอนโด บางใหญ่ 2 ห้องนอน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่

  2245 Sq. M.
  Peach Property
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - For rent
  ฿2,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  For rent

  1132 Sq. M.
 • 1 Bedroom Condo for Rent in Bang Bua Thong, Nonthaburi - [For rent] THE IRIS BANGYAI, Fully furnished, ready to move in, Kum Yot room, distant view, MRT Khlong Bang Phai 500 meters
  ฿7,500
  Monthly
  Bang Bua Thong, Bang Bua Thong, Nonthaburi
  Condominium

  [For rent] THE IRIS BANGYAI, Fully furnished, ready to move in, Kum Yot room, distant view, MRT Khlong Bang Phai 500 meters

  1133 Sq. M.
Follow Us
Download Apps
Copyright © 2021 DF Marketplace Limited