{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ที่ดินหลังวัดร่องขุ่น ถนนสายหลักหลังวัดร่องขุ่น หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว