{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ที่ดิน ถมแล้ว 3 งาน ไฟฟ้าเข้าถึง บ.ป่าตึง หมู่ 4 ต.สันทราย อ.เมือง เชียงราย หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว