{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ที่ดินมีโฉนด ตำบลหัวรออ.เมืองพิษณุโลก ใกล่เซเว่นเปิดใหม่และแยกไทยแอโรว์ ถมดินแล้ว หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

1,800,000