{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขายคอนโดลุมพินีลาซาลแบริ่ง 26.41 ตรมฺ 1.5 ล้านบาท อาคารB ชั้น3 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,500,000