English translation for this page is currently unavailable. We are working on it, stay tuned!
menu-iconKaidee logo
chat

คอนโดมิเนียม 24.59 ตร.ม. ไนท์บริดจ์คอลลาจสุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง4 ถนนสุขุมวิท107 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

คอนโดมิเนียม 24.59 ตร.ม. ไนท์บริดจ์คอลลาจสุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง4 ถนนสุขุมวิท107 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
  • เนื้อที่
    24.59 ตารางเมตร
  • ห้องนอน
    1 ห้อง
  • ห้องน้ำ
    1 ห้อง
ขออภัย ประกาศนี้ยังไม่สามารถเข้าชมได้

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ'

ดูเพิ่มเติม
คอนโดมิเนียม 26.72 ตร.ม. บริกซ์ตัน เพ็ทแอนด์เพลย์ สุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง4 ถนนสุขุมวิท107 ถนนแบริ่ง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 26.72 ตร.ม. บริกซ์ตัน เพ็ทแอนด์เพลย์ สุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง4 ถนนสุขุมวิท107 ถนนแบริ่ง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,990,000
คอนโดมิเนียม 26.73 ตร.ม. บรอมป์ตัน เพ็ท เฟรนด์ลี่ สุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง4 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 26.73 ตร.ม. บรอมป์ตัน เพ็ท เฟรนด์ลี่ สุขุมวิท107 ซอยแบริ่ง4 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,550,000
คอนโดมิเนียม 29.8 ตร.ม. พอสสุขุมวิท107 ใกล้รถไฟฟ้าBTSแบริ่ง ซอยแบริ่ง1 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 29.8 ตร.ม. พอสสุขุมวิท107 ใกล้รถไฟฟ้าBTSแบริ่ง ซอยแบริ่ง1 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,790,000
คอนโดมิเนียม 25.74 ตร.ม. บี ลอฟท์ สุขุมวิท 107 ซอยสุขุมวิท107 (ซอยแบริ่ง 1) ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 25.74 ตร.ม. บี ลอฟท์ สุขุมวิท 107 ซอยสุขุมวิท107 (ซอยแบริ่ง 1) ถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,250,000
คอนโดมิเนียม 54.33 ตร.ม. แอปเปิ้ล คอนโด สุขุมวิท-แบริ่ง ซอยแบริ่ง34-2 ถนนสุขุมวิท107 ถนนแบริ่ง34 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 54.33 ตร.ม. แอปเปิ้ล คอนโด สุขุมวิท-แบริ่ง ซอยแบริ่ง34-2 ถนนสุขุมวิท107 ถนนแบริ่ง34 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,490,000
คอนโดมิเนียม 27 ตร.ม. บี ลอฟท์ ไลท์ สุขุมวิท107 ซอยสุขุมวิท107 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 27 ตร.ม. บี ลอฟท์ ไลท์ สุขุมวิท107 ซอยสุขุมวิท107 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,500,000
คอนโดมิเนียม 54.43 ตร.ม. นอตติ้งฮิลล์ แบริ่ง ซอยแบริ่ง ซอย1 (ซอยสุขุมวิท107 แยก1 ) ถนนสุขุมวิท ถนนลาซาล เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 54.43 ตร.ม. นอตติ้งฮิลล์ แบริ่ง ซอยแบริ่ง ซอย1 (ซอยสุขุมวิท107 แยก1 ) ถนนสุขุมวิท ถนนลาซาล เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 3,900,000
คอนโดมิเนียม 29.2 ตร.ม. ทรอปิคาน่า คอนโด ซอยแบริ่ง16 (สุขุมวิท107) ถนนริมทางรถไฟปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 29.2 ตร.ม. ทรอปิคาน่า คอนโด ซอยแบริ่ง16 (สุขุมวิท107) ถนนริมทางรถไฟปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,690,000
คอนโดมิเนียม 26.95 ตร.ม. พอส ไอดี ซอยแบริ่ง16 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 26.95 ตร.ม. พอส ไอดี ซอยแบริ่ง16 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,850,000
คอนโดมิเนียม 31.86 ตร.ม. แอททิจูด แบริ่งคอนโดมิเนียม (Attitude Bearing) ซอยแบริ่ง14 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.86 ตร.ม. แอททิจูด แบริ่งคอนโดมิเนียม (Attitude Bearing) ซอยแบริ่ง14 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,100,000
คอนโดมิเนียม 31.44 ตร.ม. เวรี่3สุขุมวิท72 ใกล้รถไฟฟ้าBTSแบริ่ง ซอยสุขุมวิท72 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.44 ตร.ม. เวรี่3สุขุมวิท72 ใกล้รถไฟฟ้าBTSแบริ่ง ซอยสุขุมวิท72 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,500,000
คอนโดมิเนียม 31.51 ตร.ม. ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ใกล้BTSปากน้ำ ระหว่างซอยสุขุมวิท27 และ 29 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.51 ตร.ม. ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ใกล้BTSปากน้ำ ระหว่างซอยสุขุมวิท27 และ 29 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,999,000
คอนโดมิเนียม 38.02 ตร.ม. จีเฮ้าส์คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท109 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท109 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 38.02 ตร.ม. จีเฮ้าส์คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท109 ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท109 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,800,000
คอนโดมิเนียม 25.27 ตร.ม. บี ลอฟท์ สุขุมวิท115 ซอยสุขุมวิท115 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 25.27 ตร.ม. บี ลอฟท์ สุขุมวิท115 ซอยสุขุมวิท115 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,500,000
คอนโดมิเนียม 22.68 ตร.ม. ยูนิโอสุขุมวิท72 เฟส1 ซอยสุขุมวิท72 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 22.68 ตร.ม. ยูนิโอสุขุมวิท72 เฟส1 ซอยสุขุมวิท72 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,150,000
คอนโดมิเนียม 28.1 ตร.ม. เดอะคิทท์พลัส สุขุมวิท113 ซอยสุขุมวิท113 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.1 ตร.ม. เดอะคิทท์พลัส สุขุมวิท113 ซอยสุขุมวิท113 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,390,000
คอนโดมิเนียม 28.1 ตร.ม. เดอะคิทท์พลัส สุขุมวิท113 ซอยสำโรงเหนือ9 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.1 ตร.ม. เดอะคิทท์พลัส สุขุมวิท113 ซอยสำโรงเหนือ9 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,590,000
คอนโดมิเนียม 33.15 ตร.ม. สบายสบายคอนโด สุขุมวิท115 ซอยสุขุมวิท115 (ซอยอภิชาติ 3) ถนนสุขุมวิท ถนนซอยอภิชาติ3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 33.15 ตร.ม. สบายสบายคอนโด สุขุมวิท115 ซอยสุขุมวิท115 (ซอยอภิชาติ 3) ถนนสุขุมวิท ถนนซอยอภิชาติ3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,550,000
คอนโดมิเนียม 51.62 ตร.ม. วิภาวิลล์ แมนชั่น2 ซอยสุขุมวิทซอย5 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 51.62 ตร.ม. วิภาวิลล์ แมนชั่น2 ซอยสุขุมวิทซอย5 ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 900,000
คอนโดมิเนียม 56.73 ตร.ม. เดอะ พาร์คแลนด์ไลท์ สุขุมวิม-ปากน้ำ ซอยศูนย์การค้าปากน้ำ ถนนสุขุมวิท ถนนอมรเดช เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 56.73 ตร.ม. เดอะ พาร์คแลนด์ไลท์ สุขุมวิม-ปากน้ำ ซอยศูนย์การค้าปากน้ำ ถนนสุขุมวิท ถนนอมรเดช เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,700,000
คอนโดมิเนียม 26.62 ตร.ม. ลลิสา คอนโด แพรกษา5 ซอยแพรกษา ซอย5 ถนนแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 26.62 ตร.ม. ลลิสา คอนโด แพรกษา5 ซอยแพรกษา ซอย5 ถนนแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,050,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 216,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 216,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 264,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 282,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 239,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 267,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 373,000
ให้เช่า ไนท์บริดจ์ คอลลาจ สุขุมวิท107 (ห้องสวย น่าอยู่ + แต่งครบ)
ให้เช่า ไนท์บริดจ์ คอลลาจ สุขุมวิท107 (ห้องสวย น่าอยู่ + แต่งครบ)
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 10,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 188,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,291,000
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,343,000
ขายขาดทุน  Notting Hill สุขุมวิท 107 ใกล้ BTS แบริ่ง
ขายขาดทุน Notting Hill สุขุมวิท 107 ใกล้ BTS แบริ่ง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,590,000
คอนโดมิเนียม 107 แบริ่ง สำโรงเหนือ
คอนโดมิเนียม 107 แบริ่ง สำโรงเหนือ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 690,000
ขาย คอนโด B-Loft สุขุมวิท 107
เนื้อที่ 25.74 ตร.ม. (ใกล้ BTS แบริ่ง)
ขาย คอนโด B-Loft สุขุมวิท 107 เนื้อที่ 25.74 ตร.ม. (ใกล้ BTS แบริ่ง)
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,150,000
โครงการสารินวิท แบริ่ง 22 บ้านใหม่พึ่งรีโนเวทเสร็จพร้อมเข้าอยู่
โครงการสารินวิท แบริ่ง 22 บ้านใหม่พึ่งรีโนเวทเสร็จพร้อมเข้าอยู่
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 60,000
โครงการสารินวิท แบริ่ง 22 บ้านใหม่พึ่งรีโนเวทเสร็จพร้อมเข้าอยู่
โครงการสารินวิท แบริ่ง 22 บ้านใหม่พึ่งรีโนเวทเสร็จพร้อมเข้าอยู่
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 60,000
ขายคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ บรอมตัน เพ็ท เฟรนด์ลี่ สุขุมวิท 107 ( Brompton Pet Friendly sukhumvit 107 )
ขายคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ บรอมตัน เพ็ท เฟรนด์ลี่ สุขุมวิท 107 ( Brompton Pet Friendly sukhumvit 107 )
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,890,000
ให้เช่าคอนโดศุภาลัยซิตี้รีสอรท์ สุขุมวิท 107 แบริ่ง
ให้เช่าคอนโดศุภาลัยซิตี้รีสอรท์ สุขุมวิท 107 แบริ่ง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 8,500
💝 คอนโด ท้ายบ้าน ราคาพิเศษ! 💝 PREMIUM
💝 คอนโด ท้ายบ้าน ราคาพิเศษ! 💝
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 98,000
คอนโดมิเนียม 27.87 ตร.ม. ไนท์บริดจ์สุขุมวิท เทพารักษ์ ใกล้MRTสถานีทิพวัล ติดถนนเทพารักษ์ ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 27.87 ตร.ม. ไนท์บริดจ์สุขุมวิท เทพารักษ์ ใกล้MRTสถานีทิพวัล ติดถนนเทพารักษ์ ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 3,190,000
💙 คอนโดมิเนียม บางเมือง ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม บางเมือง ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 119,000
💙 คอนโดมิเนียม บางเมือง ราคาพิเศษ! 💙 PREMIUM
💙 คอนโดมิเนียม บางเมือง ราคาพิเศษ! 💙
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 119,000
💝 คอนโด สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💝 PREMIUM
💝 คอนโด สำโรงเหนือ ราคาพิเศษ! 💝
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 243,000
คอนโดมิเนียม 28.18 ตร.ม. ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.18 ตร.ม. ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ถนนสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,900,000
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 18.6 ตร.ว. หมู่บ้านเจ ทาวน์ สุขุมวิท – แพรกษา ใกล้โรงเรียนสารสาสน์แพรกษา ถนนแพรกษา ถนนคลองขุด (บางพลี-ตำหรุ) เมืองสมุทรปร PREMIUM
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 18.6 ตร.ว. หมู่บ้านเจ ทาวน์ สุขุมวิท – แพรกษา ใกล้โรงเรียนสารสาสน์แพรกษา ถนนแพรกษา ถนนคลองขุด (บางพลี-ตำหรุ) เมืองสมุทรปร
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,250,000
ขายคอนโดลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น PREMIUM
ขายคอนโดลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 76-แบริ่ง สเตชั่น
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 1,150,000
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าห้องมุมกว้าง ขายถูก
คอนโดใกล้รถไฟฟ้าห้องมุมกว้าง ขายถูก
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
฿ 2,490,000

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/23 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000[email protected]
Link to FacebookLink to TwitterLink to InstagramLink to Youtube

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

Link to AppStoreLink to Google Play StoreLink to Huawei store
© 2567 บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด