English translation for this page is currently unavailable. We are working on it, stay tuned!
menu-iconKaidee logo
chat

คอนโดมิเนียม 21.64 ตร.ม. เดอะเรสซิเดนซ์ ซอยรัตนาธิเบศร์14 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

คอนโดมิเนียม 21.64 ตร.ม. เดอะเรสซิเดนซ์ ซอยรัตนาธิเบศร์14 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
  • เนื้อที่
    21.64
  • ห้องนอน
    1 ห้อง
  • ห้องน้ำ
    1 ห้อง
ขออภัย ประกาศนี้ยังไม่สามารถเข้าชมได้

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ'

ดูเพิ่มเติม
คอนโดมิเนียม 28.14 ตร.ว. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.14 ตร.ว. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 890,000
คอนโดมิเนียม 31.07 ตร.ม. ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.07 ตร.ม. ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์1 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,590,000
คอนโดมิเนียม 30.72 ตร.ม. แอสปาย รัตนาธิเบศร์2 ระหว่างซอยรัตนาธิเบศร์9 และ11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.72 ตร.ม. แอสปาย รัตนาธิเบศร์2 ระหว่างซอยรัตนาธิเบศร์9 และ11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,780,000
คอนโดมิเนียม 46.79 ตร.ม. ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 46.79 ตร.ม. ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,490,000
คอนโดมิเนียม 26.21 ตร.ม. บัดเจท คอนโด คอนโดซอยติวานนท์3 ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี HOT
คอนโดมิเนียม 26.21 ตร.ม. บัดเจท คอนโด คอนโดซอยติวานนท์3 ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,300,000
คอนโดมิเนียม 44.3 ตร.ม. ซิตี้โฮมรัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 44.3 ตร.ม. ซิตี้โฮมรัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,090,000
คอนโดมิเนียม 28.32 ตร.ม. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.32 ตร.ม. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 950,000
คอนโดมิเนียม 28.32 ตร.ม. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.32 ตร.ม. ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ซอยรัตนาธิเบศร์26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,000,000
คอนโดมิเนียม 33.51 ตร.ม. ไนซ์สวีทส์ สนามบินน้ำ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี14 (ซอยนนทบุรี32 ) ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 33.51 ตร.ม. ไนซ์สวีทส์ สนามบินน้ำ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี14 (ซอยนนทบุรี32 ) ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,500,000
คอนโดมิเนียม 29.24 ตร.ม. เอลิส ติวานนท์ ซอยติวานนท์14-2 ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 29.24 ตร.ม. เอลิส ติวานนท์ ซอยติวานนท์14-2 ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,000,000
คอนโดมิเนียม 29.24 ตร.ม. เอลิส ติวานนท์ อาคาร บี ซอยกิตติมา (ระหว่างซอยติวานนท์14-16) ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 29.24 ตร.ม. เอลิส ติวานนท์ อาคาร บี ซอยกิตติมา (ระหว่างซอยติวานนท์14-16) ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,190,000
คอนโดมิเนียม 41.54 ตร.ม. ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 41.54 ตร.ม. ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ แยกแคราย ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,500,000
คอนโดมิเนียม 30.32 ตร.ม. เดอะ โพลิแทน รีฟ ซอยนนทบุรี15 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.32 ตร.ม. เดอะ โพลิแทน รีฟ ซอยนนทบุรี15 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,000,000
คอนโดมิเนียม 65.73 ตร.ม. เมโทร ลักซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ รัตนาธิเบศร์ ซอยไทรม้า7 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 65.73 ตร.ม. เมโทร ลักซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ รัตนาธิเบศร์ ซอยไทรม้า7 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 3,950,000
คอนโดมิเนียม 31.1 ตร.ม. เดอะโพลิแทนรีฟ ซอยนนทบุรี15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.1 ตร.ม. เดอะโพลิแทนรีฟ ซอยนนทบุรี15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,890,000
คอนโดมิเนียม 67.43 ตร.ม. เมโทร ลักซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ รัตนาธิเบศร์ ซอยไทรม้า7 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 67.43 ตร.ม. เมโทร ลักซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ รัตนาธิเบศร์ ซอยไทรม้า7 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 7,300,000
คอนโดมิเนียม 61.48 ตร.ม. เดอะโพลิแทนอควา ซอยนนทบุรี15 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 61.48 ตร.ม. เดอะโพลิแทนอควา ซอยนนทบุรี15 ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 6,590,000
คอนโดมิเนียม 30.1 ตร.ม. เดอะ คริสตัล บลิส แอท รัตนาธิเบศร์ ใกล้ MRT แยกนนทบุรี 1 ซอยเรวดี ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.1 ตร.ม. เดอะ คริสตัล บลิส แอท รัตนาธิเบศร์ ใกล้ MRT แยกนนทบุรี 1 ซอยเรวดี ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,890,000
คอนโดมิเนียม 33.04 ตร.ม. ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ ซอยปู่แอ๊ว ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 33.04 ตร.ม. ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ ซอยปู่แอ๊ว ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,450,000
คอนโดมิเนียม 30.72 ตร.ม. แอสปาย รัตนาธิเบศร์2 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.72 ตร.ม. แอสปาย รัตนาธิเบศร์2 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,600,000
คอนโดมิเนียม 52.14 ตร.ม. ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์ – ริเวอร์วิว ถนนนครอินทร์ ถนนพิบูลสงคราม เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 52.14 ตร.ม. ลุมพินี วิลล์ นครอินทร์ – ริเวอร์วิว ถนนนครอินทร์ ถนนพิบูลสงคราม เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,700,000
คอนโดมิเนียม 31.49 ตร.ม. เซล รัตนาธิเบศร์ ใกล้MRTสถานีพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.49 ตร.ม. เซล รัตนาธิเบศร์ ใกล้MRTสถานีพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,890,000
คอนโดมิเนียม 28.84 ตร.ม. ดีคอนโดรัตนาธิเบศร์ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนราชพฤกษ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.84 ตร.ม. ดีคอนโดรัตนาธิเบศร์ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนราชพฤกษ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,100,000
คอนโดมิเนียม 31.07 ตร.ม. ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 31.07 ตร.ม. ยูดีไลท์ รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,750,000
คอนโดมิเนียม 67.43 ตร.ม. เมโทรลักซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ รัตนาธิเบศร์ ใกล้MRTสะพานพระนั่งเกล้า ซอยไทรม้า7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนไทรม้า เมืองนนทบุรี น PREMIUM
คอนโดมิเนียม 67.43 ตร.ม. เมโทรลักซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ รัตนาธิเบศร์ ใกล้MRTสะพานพระนั่งเกล้า ซอยไทรม้า7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนไทรม้า เมืองนนทบุรี น
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 6,600,000
คอนโดมิเนียม 32.25 ตร.ม. สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 32.25 ตร.ม. สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,600,000
คอนโดมิเนียม 30.5 ตร.ม. ดีคอน ไพร์ม รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.5 ตร.ม. ดีคอน ไพร์ม รัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,990,000
คอนโดมิเนียม 28.84 ตร.ม. ดี คอนโด รัตนาธิเบศร์ ใกล้ MRT สถานีไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.84 ตร.ม. ดี คอนโด รัตนาธิเบศร์ ใกล้ MRT สถานีไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,000,000
คอนโดมิเนียม 43.96 ตร.ม. เดอะโฮเทล คอนโดมิเนียม คอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางกระสอ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 43.96 ตร.ม. เดอะโฮเทล คอนโดมิเนียม คอนโดติดรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางกระสอ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 3,200,000
คอนโดมิเนียม 26.95 ตร.ม. นอตติ้ง ฮิลล์ ติวานนท์ ซอยติวานนท์16 ถนนติวานนท์-ปทุมธานี เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 26.95 ตร.ม. นอตติ้ง ฮิลล์ ติวานนท์ ซอยติวานนท์16 ถนนติวานนท์-ปทุมธานี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,550,000
คอนโดมิเนียม 46.9 ตร.ม. ศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา ใกล้แยกพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 46.9 ตร.ม. ศุภาลัยซิตี้ รีสอร์ท สถานีพระนั่งเกล้า-เจ้าพระยา ใกล้แยกพระนั่งเกล้า ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,700,000
คอนโดมิเนียม 48.76 ตร.ม. ศุภาลัยลอฟท์ สถานีแคราย ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีแคราย (ปากซอยติวานนท์ 32) ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 48.76 ตร.ม. ศุภาลัยลอฟท์ สถานีแคราย ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีแคราย (ปากซอยติวานนท์ 32) ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,500,000
คอนโดมิเนียม 51.45 ตร.ม. ศุภาลัยปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ใกล้ MRTสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 51.45 ตร.ม. ศุภาลัยปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ใกล้ MRTสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,650,000
คอนโดมิเนียม 22.64 ตร.ม. ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 22.64 ตร.ม. ลุมพินี วิลล์ พระนั่งเกล้า-ริเวอร์วิว ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,300,000
คอนโดมิเนียม 28.85 ตร.ม. ริชพาร์ค แอด เจ้าพระยา ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 28.85 ตร.ม. ริชพาร์ค แอด เจ้าพระยา ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,800,000
คอนโดมิเนียม 32.68 ตร.ม. ริชพาร์คเจ้าพระยา ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 32.68 ตร.ม. ริชพาร์คเจ้าพระยา ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,680,000
คอนโดมิเนียม 46.49 ตร.ม. เอกสินเพลส ซอยงามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 46.49 ตร.ม. เอกสินเพลส ซอยงามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,790,000
คอนโดมิเนียม 46 ตร.ม. ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 46 ตร.ม. ศุภาลัย ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,250,000
คอนโดมิเนียม 27.02 ตร.ม. เพิ่มสินนนท์ คอนโดทาวน์ ซอยนนทบุรี27 ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 27.02 ตร.ม. เพิ่มสินนนท์ คอนโดทาวน์ ซอยนนทบุรี27 ถนนสนามบินน้ำ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 490,000
คอนโดมิเนียม 33.25 ตร.ม. เดอะโฮเทล เซอร์วิส คอนโดมิเนียม ( The hotel serviced condominium ) ติด MRT บางกระสอ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นน PREMIUM
คอนโดมิเนียม 33.25 ตร.ม. เดอะโฮเทล เซอร์วิส คอนโดมิเนียม ( The hotel serviced condominium ) ติด MRT บางกระสอ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นน
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,790,000
คอนโดมิเนียม 50.21 ตร.ม. เดอะ ไพรเวซี่ งามวงศ์วาน (The Privacy Ngamwongwan) ซอยงามวงศ์วาน18 ถนนงามวงศ์วาน ถนนประชาชื่น เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 50.21 ตร.ม. เดอะ ไพรเวซี่ งามวงศ์วาน (The Privacy Ngamwongwan) ซอยงามวงศ์วาน18 ถนนงามวงศ์วาน ถนนประชาชื่น เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,990,000
คอนโดมิเนียม 33.284 ตร.ม. บ้านสวนอยู่นิรันดร์ ซอยศรีพรสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 33.284 ตร.ม. บ้านสวนอยู่นิรันดร์ ซอยศรีพรสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 450,000
คอนโดมิเนียม 30.1 ตร.ม. เดอะ บรีส คอนโดมิเนียม อาคาร A ใกล้ MRT บางกระสอ ซอยเรวดี 32 และ 34 ถนนเรวดี ถนนรัสตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.1 ตร.ม. เดอะ บรีส คอนโดมิเนียม อาคาร A ใกล้ MRT บางกระสอ ซอยเรวดี 32 และ 34 ถนนเรวดี ถนนรัสตนาธิเบศร์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 900,000
คอนโดมิเนียม 50.21 ตร.ม. เดอะไพรเวซี่ งามวงศ์วาน โครงการเอ ซอยงามวงศ์วาน18 ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 50.21 ตร.ม. เดอะไพรเวซี่ งามวงศ์วาน โครงการเอ ซอยงามวงศ์วาน18 ถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 2,900,000
คอนโดมิเนียม 30.62 ตร.ม. เอกสินคอนโด ซอยงามวงศ์วาน23 ถนนงามวงศ์วาน ถนนซอยวัดบัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.62 ตร.ม. เอกสินคอนโด ซอยงามวงศ์วาน23 ถนนงามวงศ์วาน ถนนซอยวัดบัวขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,200,000
คอนโดมิเนียม 32.69 ตร.ม. ริซโซ คอนโด บางกร่าง ซอยบางกร่าง45 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 32.69 ตร.ม. ริซโซ คอนโด บางกร่าง ซอยบางกร่าง45 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,250,000
คอนโดมิเนียม 32.6 ตร.ม. ริซโซ คอนโด บางกร่าง (RIZZO CONDO Bangkrang) คอนโดซอยบางกร่าง45 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 32.6 ตร.ม. ริซโซ คอนโด บางกร่าง (RIZZO CONDO Bangkrang) คอนโดซอยบางกร่าง45 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,250,000
คอนโดมิเนียม 30.41 ตร.ม. เดอะทรัสต์คอนโด งามวงศ์วาน ใกล้แยกแคราย ริมถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี PREMIUM
คอนโดมิเนียม 30.41 ตร.ม. เดอะทรัสต์คอนโด งามวงศ์วาน ใกล้แยกแคราย ริมถนนงามวงศ์วาน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
฿ 1,500,000

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/23 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000[email protected]
Link to FacebookLink to TwitterLink to InstagramLink to Youtube

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

Link to AppStoreLink to Google Play StoreLink to Huawei store
© 2567 บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด