ซื้อ
 • ชัยภูมิ
ที่ดิน
ห้องนอน & ห้องน้ำ
ราคา (฿)
เพิ่มตัวกรองข้อมูล
ที่ดิน ประกาศขาย
ชัยภูมิ

ประกาศขายที่ดิน ใน ชัยภูมิ

สถานะ:
ยอดนิยม
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0082 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 19990000
  ฿19,990,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0082 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 19990000

  236.58 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0030 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 10390000
  ฿10,390,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0030 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 10390000

  95.49 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0087 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 12190000
  ฿12,190,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0087 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 12190000

  44.71 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ขายที่ดินเปล่าสวย 6-3-83 ไร่ ใกล้ปวริษาฟาร์มแพะ ต. โพนทอง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ
  ฿2,990,000
  โพนทอง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ขายที่ดินเปล่าสวย 6-3-83 ไร่ ใกล้ปวริษาฟาร์มแพะ ต. โพนทอง อ. เมือง จ. ชัยภูมิ

  6 ไร่
  อีอาร์เอ โฮลดิ้ง
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เทพสถิต, ชัยภูมิ - ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 3 ไร่ อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ
  ฿5,000,000
  วะตะแบก, เทพสถิต, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 3 ไร่ อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ

  3 ไร่
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา รอบเมือง ชัยภูมิ
  ฿1,400,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ขายที่ดินเปล่า เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา รอบเมือง ชัยภูมิ

  8.97 ไร่
  บริษัท เดอะ เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ เอเจนท์ จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ภูเขียว, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7143 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 1690000
  ฿1,690,000
  ผักปัง, ภูเขียว, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7143 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 1690000

  0.81 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0142 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 5629000
  ฿5,629,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0142 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 5629000

  7.67 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เกษตรสมบูรณ์, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7579 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 385000
  ฿385,000
  บ้านยาง, เกษตรสมบูรณ์, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7579 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 385000

  5.5 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0038 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 5190000
  ฿5,190,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0038 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 5190000

  74.7 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0058 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 18900000
  ฿18,900,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0058 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 18900000

  245.52 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0101 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 11190000
  ฿11,190,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0101 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 11190000

  56.12 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0105 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 3190000
  ฿3,190,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0105 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 3190000

  9 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0081 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 22190000
  ฿22,190,000
  โคกสูง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0081 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 22190000

  254.84 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0112 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 2490000
  ฿2,490,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0112 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 2490000

  28.28 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0033 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 10090000
  ฿10,090,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0033 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 10090000

  138.65 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0084 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 1390000
  ฿1,390,000
  ชีลอง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0084 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 1390000

  15.13 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0041 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 9390000
  ฿9,390,000
  โคกสูง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0041 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 9390000

  140.32 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0027 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 9390000
  ฿9,390,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0027 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 9390000

  54.92 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0148 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 2390000
  ฿2,390,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0148 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 2390000

  24.76 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0083 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 5490000
  ฿5,490,000
  ชีลอง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0083 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 5490000

  63.23 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0054 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 1690000
  ฿1,690,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0054 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 1690000

  18.81 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0092 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 3190000
  ฿3,190,000
  รอบเมือง, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0092 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 3190000

  9.07 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ - ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0061 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 11690000
  ฿11,690,000
  นาฝาย, เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 3T0061 ที่ดินเปล่า ชัยภูมิ 11690000

  138.28 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

ติดตามเรา

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด