ซื้อ
 • ปัตตานี
ที่ดิน
ห้องนอน & ห้องน้ำ
ราคา (฿)
เพิ่มตัวกรองข้อมูล
ที่ดิน ประกาศขาย
ปัตตานี

ประกาศขายที่ดิน ใน ปัตตานี

สถานะ:
ยอดนิยม
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z2474 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 119000
  ฿119,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z2474 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 119000

  1.8 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1531 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 109000
  ฿109,000
  ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1531 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 109000

  3.08 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ยะหริ่ง, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3299 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 396000
  ฿396,000
  ราตาปันยัง, ยะหริ่ง, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3299 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 396000

  0.63 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4306 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 169000
  ฿169,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4306 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 169000

  1.05 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3470 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 129000
  ฿129,000
  ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3470 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 129000

  3.91 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1276 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 149000
  ฿149,000
  ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1276 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 149000

  4.05 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ยะหริ่ง, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3399 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 864000
  ฿864,000
  ตะโละ, ยะหริ่ง, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3399 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 864000

  4.88 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน สายบุรี, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1036 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 39000
  ฿39,000
  มะนังดาลำ, สายบุรี, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1036 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 39000

  0.91 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1287 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 89000
  ฿89,000
  ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1287 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 89000

  2.2 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1530 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 90000
  ฿90,000
  ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z1530 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 90000

  1.21 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน สายบุรี, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0550 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 748000
  ฿748,000
  ตะลุปัน, สายบุรี, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0550 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 748000

  0.94 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1420 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 99000
  ฿99,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1420 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 99000

  1.96 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1018 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 379000
  ฿379,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1018 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 379000

  4.25 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1286 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 119000
  ฿119,000
  ตะโละดือรามัน, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1286 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 119000

  3.16 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1278 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 459000
  ฿459,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1278 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 459000

  3.35 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0449 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 419000
  ฿419,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0449 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 419000

  3.03 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1419 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 389000
  ฿389,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1419 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 389000

  4.42 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน กะพ้อ, ปัตตานี - ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1251 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 119000
  ฿119,000
  กะรุบี, กะพ้อ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1251 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 119000

  1.47 ไร่
  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน มายอ, ปัตตานี - ที่ดีแบ่งขายห้องละ340,000
  ฿330,000
  ตรัง, มายอ, ปัตตานี
  ที่ดิน

  ที่ดีแบ่งขายห้องละ340,000

  0.07 ไร่

ติดตามเรา

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

© 2565 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด