ซื้อ
 • พังงา
สำหรับอยู่อาศัย
0ถึงไม่ระบุ
ทั้งหมด
0ถึงไม่ระบุ
ทั้งหมด
Kaidee Property
อสังหาริมทรัพย์ ประกาศขาย ใน ประเทศไทย
อสังหาริมทรัพย์ ประกาศขาย ใน พังงา

66 ประกาศซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ใน พังงา

สถานะ:
ยอดนิยม
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - Beach land for sale ขายที่ติดหาด
  ฿16,800,000
  ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  Beach land for sale ขายที่ติดหาด

  5,616 ตร.ม.
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S04LA2001008ขายที่ดินท่าอยู่ จ. พังงา 63 ไร่ล31.5ล้านบาท
  ฿31,500,000
  ท่าอยู่, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S04LA2001008ขายที่ดินท่าอยู่ จ. พังงา 63 ไร่ล31.5ล้านบาท

  100,800 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S04LR1912002 ที่ดิน คลองเคียน 35ไร่ 140 ล้านบาท
  ฿140,000,000
  คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S04LR1912002 ที่ดิน คลองเคียน 35ไร่ 140 ล้านบาท

  56,000 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - ขาย ที่ดิน กระโสม 9-0-0 ไร่ ราคา ล้าน
  ฿35,000,000
  กระโสม, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  ขาย ที่ดิน กระโสม 9-0-0 ไร่ ราคา ล้าน

  14,400 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S03LA2005001 ขายที่ดิน หล่อยูง พังงา 8 ไร่ 36 ล้านบาท
  ฿36,000,000
  หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S03LA2005001 ขายที่ดิน หล่อยูง พังงา 8 ไร่ 36 ล้านบาท

  12,800 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S04LR1912004 ที่ดิน คลองเคียน 7-0-0ไร่ 22 ล้านบาท
  ฿22,000,000
  คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S04LR1912004 ที่ดิน คลองเคียน 7-0-0ไร่ 22 ล้านบาท

  11,200 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S04LR2008001 ขายที่ดิน ถ้ำ พังงา 5-2-86.0 ไร่5 ล้านบาท
  ฿5,000,000
  ถ้ำ, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S04LR2008001 ขายที่ดิน ถ้ำ พังงา 5-2-86.0 ไร่5 ล้านบาท

  9,144 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - S03LA2004001 ขายที่ดิน คึกคัก พังงา 200 ไร่ 3000 ล้านบาท
  ฿3,000,000,000
  คึกคัก, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  S03LA2004001 ขายที่ดิน คึกคัก พังงา 200 ไร่ 3000 ล้านบาท

  320,000 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S03LA2005004 ขายที่ดิน โคกกลอย พังงา 16 ไร่ 72 ล้านบาท
  ฿72,000,000
  โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S03LA2005004 ขายที่ดิน โคกกลอย พังงา 16 ไร่ 72 ล้านบาท

  25,600 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S04LR2003017ขายที่ดิน โคกกลอย 1-1-66 ไร่ 7 ล้านบาท
  ฿7,000,000
  โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S04LR2003017ขายที่ดิน โคกกลอย 1-1-66 ไร่ 7 ล้านบาท

  2,264 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - P09LF1905014 ที่ดิน 53 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก  2000 ล้าน
  ฿200,000,000
  คึกคัก, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905014 ที่ดิน 53 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก  2000 ล้าน

  84,800 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - P09LF1905013 ที่ดิน 18 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วทุ่ง ต. คลองเคียน 90 ล้าน
  ฿90,000,000
  คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905013 ที่ดิน 18 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วทุ่ง ต. คลองเคียน 90 ล้าน

  28,800 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - P09LF1905009 ที่ดิน 3 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก  45.5 ล้าน
  ฿45,500,000
  คึกคัก, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905009 ที่ดิน 3 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก  45.5 ล้าน

  5,600 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - P09LF1905001 ที่ดิน 1-5-78 ไร่ ภูเก็ต อ. ตะกั่วป่า ต. บางม่วง 33 ล้าน
  ฿33,000,000
  บางม่วง, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905001 ที่ดิน 1-5-78 ไร่ ภูเก็ต อ. ตะกั่วป่า ต. บางม่วง 33 ล้าน

  3,912 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วทุ่ง, พังงา - S04LR1912003 ที่ดิน โคกกลอย 9-3-0ไร่ 20 ล้านบาท
  ฿20,000,000
  โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  ที่ดิน

  S04LR1912003 ที่ดิน โคกกลอย 9-3-0ไร่ 20 ล้านบาท

  15,600 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - P09LF1905012 ที่ดิน 4-3-19 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก 28 ล้าน
  ฿28,000,000
  คึกคัก, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905012 ที่ดิน 4-3-19 ไร่ พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก 28 ล้าน

  7,676 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เกาะยาว, พังงา - P09LF1905005 ที่ดิน 18 ไร่ พังงา  อ. เกาะยาว ต. เกาะยาวน้อย 50.4 ล้าน
  ฿50,400,000
  เกาะยาวน้อย, เกาะยาว, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905005 ที่ดิน 18 ไร่ พังงา  อ. เกาะยาว ต. เกาะยาวน้อย 50.4 ล้าน

  28,800 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - P09LF1905007 ที่ดิน 3 ไร่ 290 ตรว. พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก  95 ล้าน
  ฿95,000,000
  คึกคัก, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905007 ที่ดิน 3 ไร่ 290 ตรว. พังงา  อ. ตะกั่วป่า  ต. คึกคัก  95 ล้าน

  5,960 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เกาะยาว, พังงา - P09LF1905015 ที่ดิน 10 ไร่ พังงา  อ. เกาะยาว ต. เกาะยาวน้อย 25 ล้าน
  ฿25,000,000
  เกาะยาวน้อย, เกาะยาว, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905015 ที่ดิน 10 ไร่ พังงา  อ. เกาะยาว ต. เกาะยาวน้อย 25 ล้าน

  16,000 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เกาะยาว, พังงา - P09LF1905004 ที่ดิน 6 ไร่ 96 ตรว. พังงา  อ. เกาะยาว ต. เกาะยาวน้อย 10 ล้าน
  ฿10,000,000
  เกาะยาวน้อย, เกาะยาว, พังงา
  ที่ดิน

  P09LF1905004 ที่ดิน 6 ไร่ 96 ตรว. พังงา  อ. เกาะยาว ต. เกาะยาวน้อย 10 ล้าน

  9,984 ตร.ม.
  อินคิวบ์
 • 10 Bedroom ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - ที่ดิน ทำธุรกิจ เหมาะ สร้างห้องพัก โรงแรม สร้างสำนักงาน ธนาคาร ออฟฟิส บริษัทขนส่ง ศุนย์สตอกสินค้า ติดถนนเพชรเกษม ใจกลางเมืองตะกั่วป่า พังงา
  ฿19,500,000
  ตะกั่วป่า, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  ที่ดิน ทำธุรกิจ เหมาะ สร้างห้องพัก โรงแรม สร้างสำนักงาน ธนาคาร ออฟฟิส บริษัทขนส่ง ศุนย์สตอกสินค้า ติดถนนเพชรเกษม ใจกลางเมืองตะกั่วป่า พังงา

  10101,168 ตร.ม.
 • 1 Bedroom ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - ที่ดินสวยบรรยากาศดีไม่วุ่นวาย มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ขายที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ ที่ดินสร้างบ้าน
  ฿789,999
  บางไทร, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  ที่ดินสวยบรรยากาศดีไม่วุ่นวาย มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ขายที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ ที่ดินสร้างบ้าน

  167 ตร.ม.
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน ตะกั่วป่า, พังงา - ขายที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ ขายที่ดินสร้างบ้าน ที่ดินสวยบรรยากาศดีไม่วุ่นวาย มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
  ฿790,000
  ตะกั่วป่า, ตะกั่วป่า, พังงา
  ที่ดิน

  ขายที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ ขายที่ดินสร้างบ้าน ที่ดินสวยบรรยากาศดีไม่วุ่นวาย มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

  264 ตร.ม.
 • ที่ดิน ประกาศขาย ใน เมืองพังงา, พังงา - ขายที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ ที่ดินตั้งอยู่ บ้านบางไทร อำเภอตะกั่วป่า ขายที่ดินสร้างบ้าน ที่ดินสวยบรรยากาศดีไม่วุ่นวาย เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
  ฿790,000
  เมืองพังงา, พังงา
  ที่ดิน

  ขายที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่ ที่ดินตั้งอยู่ บ้านบางไทร อำเภอตะกั่วป่า ขายที่ดินสร้างบ้าน ที่ดินสวยบรรยากาศดีไม่วุ่นวาย เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

  300 ตร.ม.
ติดตามเรา
เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
© 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด